• ro
  • en

Lista proiectelor ELIGIBILE în cadrul Apelului - Organizarea Manifestărilor Ştiinţifice pentru anul 2014

Au fost recepţionate 27 propuneri de proiect.

Propunerile de proiect eligibile vor fi transmise Consiliului Consultativ de Expertiză.

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizaţia executor

Termen de realizare

Eligibil/

Neeligibil

1

18.220.01.I/

25.03.2014

Conferința internațională Științifico-Practică „Creșterea economică în condițiile globalizării”

Dr.hab.

Alexandru Stratan

Institutul Național de Cercetări Economice

16-17 octombrie 2014

Eligibil

2

18.220.02.I/

25.03.2014

Conferința internațională dedicată celei de a 55 aniversări de la fondarea Institutului de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei

Tudor Lupașcu

Institutul de Chimie

28-30 mai 2014

Eligibil

3

16.220.03.I/

26.03.2014

Conferința internațională „Știința Materialelor și fizica stării condensate”, ediția a

VII-a

Dr. hab.

acad.

Leonid Culiuc

Institutul de Fizică Aplicată

16-19 septembrie 2014

Eligibil

4

18.220.04.I/

26.03.2014

Conferință internațională „Conservarea diversității plantelor”

Dr.

Alexandru Teleuță

Grădina Botanică (Institut)

22-24  mai 2014

Eligibil

5

18.220.05.I/

26.03.2014

Conferință internațională „Tehnologii Moderne în Industria Alimentară”

Dr.

Vladislav Reșitca

Universitatea Tehnică a Moldovei (Centrul de cercetare dezvoltare cu direcția științifică prioritară „Procese tehnologice în industria alimentară și ușoară”)

16-18 octombrie 2014

Eligibil

6

18.220.06.I/

26.03.2014

Conferința internațională Științifico-Practică „Abordări europene în cercetare și inovare”

Dr.

Iurie Sedlețchi

Universitatea de Studii Europene din Moldova

9-12 octombrie 2014

Eligibil

7

16.220.07.I

26.03.2014

Conferința internaținală „Folclor și postfolclor în contemporaneitate”

Dr.

Victoria Melnic

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

11-12 decembrie 2014

Eligibil

8

18.220.08.N/

26.03.2014

Conferința națională „Limba romană – fundamentul identității și demnității naționale. 25 ani de la adoptarea legislației lingvistice a Republicii Moldova”

Dr.

Alexandra Gherasim

Universitatea de Stat din Moldova (Departamentul Limba Romană, Lingvistică Generală și Limbi Clasice al Facultății de Litere)

01-02 septembrie 2014

Eligibil

9

16.220.09.I/

26.03.2014

Conferința internațională „Congresul Mondial al Eminescologilor (Ediția a III-a)”

Acad.

Mihai Cimpoi

Institutul de filologie al AȘM (Centrul de Literatură și Folclor)

03-04 septembrie 2014

Eligibil

10

18.220.10.N/

27.03.2014

Conferința științifică națională „Sesiunea națională de comunicări științifice”

Dr.hab.

Mihail Revenco

Universitatea de Stat din Moldova (Departamentul Cercetare și Inovare)

13-14 mai 2014

Eligibil

11

18.220.11.NI/

27.03.2014

Conferința științifică cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”

Dr.hab.

Gheorghe Ciocanu

Universitatea de Stat din Moldova (Departamentul Cercetare și Inovare)

10-11 noiembrie 2014

Eligibil

12

18.220.12.NI/

27.03.2014

Conferința națională cu participare internațională „Sănătatea Ocupațională: probleme și realizări”

Dr.hab.

Grigore Friptuleac

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu”

05-07 iunie 2014

Eligibil

13

16.220.13.I/

27.03.2014

Simpozion internațional consacrat jubileului de 75 ani al profesorului Andrei Munteanu „Valorificarea rațională și protecția diversității lumii animale”

Dr.

Victoria Nistreanu

Institutul de Zoologie

30-31 octombrie 2014

Eligibil

14

18.220.14.I/

27.03.2014

Conferința internațională a Treia a Societății de Matematică din Republica Moldova dedicată aniversării de 50 ani de la fondarea Institutului de Matematică și Informatică

Dr.hab.

Svetlana Cojocaru

Institutul de Matematică și Informatică

19-23 august 2014

Eligibil

15

18.220.15.I/

27.03.2014

Conferința Tehnico-Științifică Internațională „Probleme actuale ale urbanismului și amenajării teritoriului”

Dr.

Valeriu Lungu

Universitatea Tehnică a Moldovei (Centrul Inginerie și management în în construcții)

13-15 noiembrie 2014

Eligibil

16

16.220.16.NI/

27.03.2014

Colocviu național cu participare internațională „Filologia Modernă: Realizări și perspective în context european (ediția a VIII-a). Probleme actuale de cercetare lingvistică și literară”

Dr.hab.

Vasile Bahnaru

Institutul de Filologie

16-17 octombrie 2014

Eligibil

17

16.220.17.I/

27.03.2014

Simpozionul Internațional „Sistemele Informaționale Geografice în evaluarea și gestionarea stării mediului”

Dr.

Iurii Bejan

Institutul de Ecologie și Geografie

03-04 octombrie 2014

Eligibil

18

16.220.18.N/

27.03.2014

Conferință științifică Romologică Republicană „Romii/Țiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-tradițională (1414-2014)”

Dr.

Ion Duminica

Institutul Patrimoniul Cultural (Centrul de Etnologie)

08 aprilie 2014

Eligibil

19

18.220.19.N/

27.03.2014

Conferință națională „Școală, educație, cercetare – de la restricționări ideologice la valori democratice europene”

Dr.hab.

Ion Eremia

Universitatea de Stat din Moldova (Facultatea de Istorie și Filozofie)

02-03 octombrie 2014

Eligibil

20

18.220.20.I/

27.03.2014

Conferința internațională “Microelectronică și Știința Calculatoarelor -2014”

Dr.

Ion Balmuș

Universitatea Tehnică a Moldovei (Centrul Electronică și Informatică)

22-25 octombrie 2014

Eligibil

21

18.220.21.I/

27.03.2014

Conferință internațională „Probleme actuale ale algologiei contemporane”

Dr.hab.

Victor Șalaru

Universitatea de Stat din Moldova (Centrul Științe ale vieții)

30.10-01 noiembrie 2014

Eligibil

22

18.220.22.I/

27.03.2014

Simpozion științific internațional „40 ani de Învățămînt Superior Medical Veterinar în Republica Moldova”

Dr.Gheorghe

Donica

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

09-10 octombrie 2014

Eligibil

23

18.220.23.I/

27.03.2014

Fortificarea mediului academic științific în domeniul Industriei Ușoară prin organizarea și desfășurarea celui de-al III-lea Simpozion Internațional „Creativitatea. Tehnologie. Marketing”

Dr.

Valentina Bulgaru

Universitatea Tehnică a Moldovei (Centrul Științific de Cercetare-Dezvoltare „Inginerie Tehnologică în Industria Alimentară și Industria Ușoară”)

31.10-01 noiembrie 2014

Eligibil

24

16.220.24.I/

27.03.2014

Conferința Internațională Ingineria Fabricării Inovative

Dr.

Sergiu Mazuru

Universitatea Tehnică a Moldovei (Facultatea Inginerie și Management în Construcții de Mașini)

29-31 mai

2014

Eligibil

25

18.220.25.I/

27.03.2014

Simpozionul Internațional „CUCUTENI-5000 Redivivus: Științe Exacte și mai puțin Exacte”

Dr.hab.

Ion Bostan

Universitatea Tehnică a Moldovei

23-24 octombrie 2014

Eligibil

26

18.220.26.I/

27.03.2014

Seminarul internațional de Organe de Mașini

Dr.hab.

Valeriu Dulgheru

Universitatea Tehnică a Moldovei (Centrul Inginerie Mecanică și Energetică )

05-07

iunie 2014

Eligibil

27

18.220.27.I/

27.03.2014

Conferința științifică internațională „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”

Dr.hab.

Grigore Belostecinic

Academia de Studii Economice a Moldovei

26-27 septembrie 2014

Eligibil

 

Unknown