• ro
  • en

COLEGIUL IP ACD

Selectarea experților independenți este unul dintre cei mai importanţi paşi în realizarea procesului de expertiză. Provocările majore ale acestei etape apar în condițiile obiective în care cercul oamenilor de știință care ar putea face o evaluare obiectivă, imparțială și competentă pe un proiect sau altul este limitat. Comunitatea științifică națională este relativ mică, ceea ce face sarcina de selectare a experților extrem de dificilă. Contribuția principală este asigurată de către membrii Colegiului IP ACD prin consultarea angajaților instituției pentru selectarea expertului independent corect pentru fiecare proiect. Membrii Colegiului participă, de asemenea, la ședințele Colegiului în scopul examinării rezultatelor evaluării, a altor chestiuni legate de activitatea IP ACD.

Membrii consiliului sunt numiți din rândul oamenilor de știință și specialiști de renume în domeniile de activitate din comunitatea științifică din Republica Moldova, precum și din administrația publică. Aprobarea membrilor Colegiului este responsabilitatea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei.

Dumitru Moldovan Academician Apartenența: Secția știinţe naturale şi exacte
Valeriu Lupaşcu Doctor Apartenența: Secția științe umanistice și arte
Alexandru Roşca Academician Apartenența: Secția știinţe sociale şi economic
Gheorghe Gaberi Doctor Apartenența: Secția știinţe agricole
Valeriu Bulgari Doctor Apartenența: Secția știinţe agricole
Victor Lăcustă Doctor Apartenența: Fiziologia omului si animalelor
Eva Gudumac Academician Apartenența: Secția știinţe medicale
Serghei Bujor Doctor Apartenența: Secția știinţe inginerești
Viorel Bostan Doctor habilitat Apartenența: Secția știinţe inginerești
Gheorghe Mişcoi Academician Apartenența: Secția știinţe naturale şi exacte
Serafim Andrieş Academician Apartenența: Secția știinţe naturale şi exacte
Elena Prus Doctor habilitat Apartenența: Secția științe umanistice și arte