• ro
  • en

Zi de informare cu privire la Concursul Proiectelor de cercetări științifice fundamentale și aplicative 2015-2018

Cu referință la Hotărîrea CSȘDT nr. 117 din 02.06.2014 cu privire la concursul “Proiecte de cercetări științifice fundamentale și de cercetări științifice aplicative” finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2015-2018, Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA) Vă informează despre organizarea zilei de informare care va avea loc pe data de 13.06.2014, ora 10:00, AȘM, bd. Ștefan cel Mare 1, Sala Azurie.

La ședință se invită vicedirectorii pe știință, secretarii științifici, directorii de proiect, reprezentanți ai ministerelor de profil, cercetători științifici, economişti, contabili interesați în apel.

Scrisoarea nr.42 din 11.06.2014 poate fi accesată AICI.

Agenda de Lucru poate fi accesată AICI.

Necunoscut