• ro
  • en

CONTRACTARE - proiecte pentru Organizarea Manifestărilor Ştiinţifice - 2014

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită de la toţi directorii de proiecte care au fost aprobate spre finanţare conform Hotărârii CSŞDT nr. 98 din 19.05.2014, completarea şi prezentarea contractelor de finanțare.

Contractul semnat/ştampilat pe suport hîrtie va fi prezentat în 4 exemplare (conform pct.19 din contract).

Contractul trebuie să fie semnat cu pix de culoare albastră.

Termeni limită: 13.06.2014, ora 17:00

ADRESA: Republica Moldova, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 1,  of. 333, tel. (22) 27-04-45

CONTRACTUL PENTRU INSTITUȚII SUBORDONATE ASM POATE FI DESCĂRCAT AICI

CONTRACTUL PENTRU INSTITUȚII la AUTOGESTIUNE POATE FI DESCĂRCAT AICI

Necunoscut