• ro
  • en

Lista proiectelor ELIGIBILE în cadrul Apelului - Propuneri (Concepții) ale Programelor de Stat pentru anii 2015-2019

Au fost recepţionate 24 Propuneri ale Programelor de Stat.

Propunerile de proiect eligibile vor fi transmise Consiliului Consultativ de Expertiză

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul

Coordonator

Organizaţia executor

Termen de realizare

Eligibil/

Neeligibil

1

16.02.01 CP

14.05.2014

Elaborarea şi argumentarea ştiinţifică a tehnologiilor de procesare materiilor prime în scopul realizării securităţii şi calităţii produselor alimentare

Tatarov Pavel, dr.hab.

ME,

Universitatea Tehnică a Moldovei

2015-2018

Eligibil

2

16.06.02 CP

14.05.2014

Republica Democratică Moldovenească în contextul evoluţiilor istorice din 1917-1918. Studii şi documente

Manolache Constantin, dr.

AȘM, Institutul de Studii Enciclopedice

2015-2018

Eligibil

3

16.04.03 CP

14.05.2014

Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate a populaţiei

Bahnarel Ion, dr.hab.

 

MS,

Centrul Naţional de Sănătate Publică

2015-2018

Eligibil

4

18.05.04 CP

14.05.2014

Intensificarea durabilă a agriculturii în Republica Moldova

Boincean Boris, dr.hab.

 

MAIA,

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”

2015-2018

Eligibil

5

18.04.05 CP

15.05.2014

Sistemogeneza factorilor de risc, optimizarea serviciului de asistenţă medicală, evaluarea durabilă şi modelarea matematică a Accidentelor Vasculare Cerebrale

Groppa Stanislav, acad.

ME,

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”

2015-2018

Eligibil

6

18.03.06 CP

15.05.2014

Sisteme pentru conversia surselor regenerabile de energie şi integrarea lor în sisteme tehnologice, dispozitive mecantronice şi tehnologii spaţiale

Bostan Ion, acad.

 

ME,

Universitatea Tehnică a Moldovei

2015-2018

Eligibil

7

16.05.07 CP

15.05.2014

Agricultura ecologică

Voloşciuc Leonid,

dr.hab.

AŞM, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

2015-2018

Eligibil

8

18.05.08 CP

15.05.2014

Bazele ştiinţifice de dezvoltare durabilă a horticulturi, viticulturii, vinificaţiei şi tehnologiei alimentare prin implementarea tehnologiilor performante de producere şi procesare a materiei prime agricole

Taran Nicolae, dr.hab.

 

MAIA,

Institutul Ştiinţifico-Practic  de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

2015-2018

Eligibil

9

18.03.09 CP

15.05.2014

Eficientizarea energetică, economică şi ecologică a construcţiilor în condiţiile geoclimatice ale Republicii Moldova

Rusu Ion, dr.hab.

 

ME,

Universitatea Tehnică a Moldovei

2015-2018

Eligibil

10

18.06.10 CP 15.05.2014

Arheologia Moldovei (în două volume)

Leviţki Oleg, dr.hab.

 

AȘM, Institutul Patrimoniului Cultural

2015-2018

Eligibil

11

18.05.11 CP

15.05.2014

Calitatea solurilor şi a apei, elaborarea recomandărilor pentru obţinerea recoltelor programate în condiţii de irigare

Botnari Vasile, dr.hab.

 

AŞM,

Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

2015-2018

Eligibil

12

18.02.12 CP

15.05.2014

Nanotehnologii şi dispozitive nanoelectronice

Tighineanu Ion, acad.

 

AȘM,

Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii “D. Ghițu”

2015-2018

Eligibil

13

16.05.13 CP

15.05.2014

Managementul solului, carbonului şi a apei prin sisteme conservative agricole în perspectiva schimbărilor climatice regionale

Moşoi Iurie, dr.

 

MAIA,

Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”

2015-2018

Eligibil

14

18.02.14 CP

15.05.2014

Noi materiale, tehnologii şi echipamente energoeficiente pentru construcţii

Toporeţ Victor, dr.

 

ME,

Universitatea Tehnică a Moldovei

2015-2018

Eligibil

15

16.02.15 CP

15.05.2014

Cercetări avansate în matematică pentru ştiinţă, învăţămînt şi inovaţii

Ciocanu Gheorghe, dr. hab.

 

ME,

Universitatea de Stat din Moldova

2015-2018

Eligibil

16

18.04.16 CP

15.05.2014

Implementatrea strategiilor terapeutice antioxidante în scopul prevenirii complicaţiilor la pacienţii supuşi angioplastiei coronariene cu implant de stent

Ivanov Victoria, dr.hab.

 

MS,

IMSP Institutul de Cardiologie

2015-2018

Eligibil

17

18.03.17 CP

15.05.2014

Eficienţa energetică a transportului rutier urban din mun. Chişinău

Ceban Victor, dr.

 

ME,

Universitatea Tehnică a Moldovei

2015-2018

Eligibil

18

18.02.18 CP

15.05.2014

Aplicaţii informatice orientate spre cetăţean în societatea cunoaşterii

Cojocaru Svetlana, dr.hab.

 

AŞM, Institutul de Matematică şi Informatică

2015-2018

Eligibil

19

18.06.19 CP 15.05.2014

Impactul formării profesionale continue a cadrelor didactice asupra rezultatelor şcolare

Pogolşa Lilia, dr.hab.

 

AŞM, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

2015-2018

Eligibil

20

16.06.20 CP 15.05.2014

Fenomenul şaizecist în literatură, artă şi cultură. Resurecţia identitară (Studiu istorico-tipologic interdisciplinar)

Ţurcanu Andrei, dr.hab.

 

AŞM, Institutul de Filologie

2015-2018

Eligibil

21

16.06.21 CP

15.05.2014

Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953

Petrencu Anatol, dr. hab.

 

ME,

Universitatea de Stat din Moldova

2015-2018

Eligibil

22

18.05.22 CP

15.05.2014

Crearea şi implementarea în producţie a soiurilor şi hibrizilor noi autohtoni înalt productivi ale plantelor de cîmp cu indici valoroşi ai calităţii, cu rezistenţa la boli şi patogeni, pretabili pentru recoltarea mecanizată, adaptaţi la schimbările frecvente ale climei republicii

Vozian Valeriu, dr.

 

MAIA,

IP  Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp “Selecția”

2015-2018

Eligibil

23

16.04.23 CP

15.05.2014

Studiul particularităților epidemiologice și microbiologice a infecțiilor respiratorii

Rîmiș Constantin, dr.

 

MS,

Centrul Național de Sănătate Publică

2015-2018

Eligibil

24

16.02.24 CP

15.05.2014

Securitatea economică în contextul integrării regionale şi europene a Republicii Moldova

Belostecinic Grigore, acad.

 

ME,

Academia de Studii Economice a Moldovei

2015-2018

Eligibil

 
Necunoscut