• ro
  • en

ANUNŢ – COMPLETAREA MONITORULUI OFICIAL 2014

În scopul publicării ediției speciale a Monitorului Oficial al Republicii Moldova, ediția 2014,  Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative (CFCFA), solicită completarea tabelei din anexă referitor la rezultatele științifice preconizate în cadrul proiectelor finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2014.
În context solicităm secretarilor științifici să ne transmită la adresa electronică cfcfa@asm.md  și pe suport de hîrtie, cu semnătura conducătorilor de instituții, pînă la data de 04.04.2014  informația solicitată la adresa or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 1, Academia de Științe a Moldovei, of. 333, 336.
Formularul în format electronic poate fi accesat AICI.

Tel: (22) 27-04-45

       (22) 27-27-58

Necunoscut