• ro
  • en
23 Iun 2017
AGEPI a reluat înregistrarea informațiilor privind rezultatele activității de cercetare științifică

În conformitate cu prevederile Acordului de colaborare în domeniul protecției și promovării proprietății intelectuale dintre Agenția de...

14 Iun 2017
REZULTATELE EXPERTIZEI - Propunerile din cadrul concursului suplimentar a proiectelor pentru „Organizarea Manifestărilor Științifice Internaţionale finanțate de la bugetul de stat” pentru anul 2018

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului suplimetar a proiectelor pentru “Organizarea Manifestărilor Științifice Internaționale” pentru anul 2018 au fost recepționate 14 propuneri de proiecte, care au fost supuse evaluării obținând calificativele după cum urmează:

14 Iun 2017
REZULTATELE EXPERTIZEI - Propunerile din cadrul concursului suplimentar a proiectelor pentru ”Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2018

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului suplimentar a proiectelor pentru ”Editarea Monografiilor Științifice...

06 Iun 2017
Raport științific – intermediar - Proiecte de cercetare din sfera științei și inovării

I.P. Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare solicită pentru perioada anului 2017 de la directorii proiectelor:

- de cercetări științifice fundamentale și aplicative (instituționale), 

- independente pentru tineri cercetători;

02 Iun 2017
Lista propunerilor eligibile/neeligibile din cadrul Concursului propunerilor de proiecte din cadrul programelor de stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului  proiectelor din cadrul programelor de stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019, toate propunerile de proiecte fiind considerate eligibile, după cum urmează:

24 Mai 2017
Lista propunerilor eligibile/neeligibile în cadrul Concursului suplimentar a proiectelor pentru ”editarea monografiilor (lucrări de valoare) în anul 2018”

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului suplimentar a proiectelor pentru ”Editarea monografiilor (lucrări de valoare) în anul 2018” au fost recepționate 4 propuneri de proiecte, toate fiind considerate eligibile, după cum urmează:

24 Mai 2017
Lista propunerilor eligibile/neeligibile în cadrul Concursului suplimentar a proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale în anul 2018

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului suplimentar a proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale în anul 2018 au fost recepționate 14 propuneri de proiecte, toate fiind eligibile, după cum urmează:

05 Mai 2017
Concurs suplimentar a proiectelor pentru organizarea "Manifestărilor Științifice Internaţionale", finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2018

 Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțare pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale. 

05 Mai 2017
Concurs suplimentar a proiectelor pentru ”Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2018

Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțarea editării  monografiilor științifice/lucrări de valoare pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării.

05 Mai 2017
Concursul propunerilor de proiecte din cadrul programelor de stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019

Se anunță concursul propunerilor de proiecte din cadrul următoarelor programe de stat: