• ro
  • en

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative invită toți directorii proiectelor de cercetare care finalizează în anul 2014 să prezinte:

Procedura de elaborare, depunere şi evaluare a propunerilor de proiecte are loc în conformitate cu prevederile pct.

La 17 decembrie 2014, Centrul pentru Finanțarea Cercetărilor Fundamentale și Aplicative (CFCFA), instituția publică autonomă responsabilă de organizarea concursurilor de proiecte, a prezentat rezultatele apelului proiec

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiect perfectarea CONTRACTELOR DE FINANȚARE a proiectelor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi de cercetare ştiinţifică aplicativă pentru anul 2015.

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiect perfectarea CONTRACTELOR DE FINANȚARE a proiectelor independente pentru tineri cercetători pe anul 2015.

Stimaţi directori ai proiectelor de cercetări științifice fundamentale şi cercetări ştiinţifice aplicative (instituţionale),