• ro
  • en
27 Apr 2017
REZULTATELE EXPERTIZEI - Propunerile din cadrul concursului proiectelor pentru „Organizarea Manifestărilor Științifice Internaţionale finanțate de la bugetul de stat” pentru anul 2018

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului proiectelor pentru “Organizarea Manifestărilor Științifice Internaționale” pentru anul 2018 au fost recepționate 12 propuneri de proiecte, care au fost supuse evaluării obținând calificativele după cum urmează:

28 Mar 2017
Lista propunerilor eligibile/neeligibile în cadrul Concursului proiectelor pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019

Lista propunerilor eligibile/neeligibile în cadrul concursului proiectelor pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019, după cum urmează:

28 Mar 2017
Lista propunerilor eligibile/neeligibile în cadrul Concursului proiectelor pentru ”editarea monografiilor (lucrări de valoare) în anul 2018”

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului proiectelor pentru ”Editarea monografiilor (lucrări de valoare) în anul 2018” au fost recepționate 8 propuneri de proiecte, toate fiind considerate eligibile, după cum urmează:

28 Mar 2017
Lista propunerilor eligibile/neeligibile în cadrul Concursului proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale în anul 2018

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale în anul 2018 au fost recepționate 12 propuneri de proiecte, toate fiind eligibile, după cum urmează:

23 Mar 2017
REZULTATELE EXPERTIZEI - Propunerile din cadrul concursului proiectelor pentru Organizarea Manifestărilor Științifice Internaţionale finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2017

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale în anul 2017 au fost recepționate 18 propuneri de proiecte,  care au fost supuse evaluării obținând calificativele după cum...

22 Mar 2017
REZULTATELE EXPERTIZEI - Propunerile din cadrul concursului proiectelor pentru ”Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2017

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului proiectelor pentru ”Editarea monografiilor (lucrări de valoare) în anul 2017” au fost recepționate 10 propuneri de proiecte, care au fost supuse evaluării obținând calificativele după cum urmează:

15 Mar 2017
Lista propunerilor eligibile/neeligibile în cadrul Concursului conceptelor pentru programe de stat finanţate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2021

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului conceptelor pentru programe de stat finanţate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2021 au fost recepționate 12 propuneri de proiecte, 11 fiind considerate eligibile și 1 neeligibilă, după cum urmează:

03 Mar 2017
Anunt prinvind distribuirea alocațiilor bugetare și rezultatele științifice preconizate per proiecte

În contextul aprobării Legii bugetului de Stat pentru anul 2017 și în scopul publicării ediției speciale a Monitorului Oficial al Republicii Moldova, ediția 2017,  Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare solicită respectuos prezentarea Hotărârii Consiliului Științific/Senatului Instituției Dvs.

01 Mar 2017
Concursul proiectelor pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019

1.  Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea tinerilor cercetători prin finanțare pentru obţinerea rezultatelor remarcabile în cercetare

01 Mar 2017
Concursul proiectelor pentru ”editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2018

1.  Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțarea editării  monografiilor științifice/lucrări de valoare pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării.