• ro
  • en

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative solicită de la directorii de proiecte din cadrul instituțiilor la autogestiune prezentarea următoarelor documente:

Informaţia cu privire la modul şi termenii limită de prezentare a RAPORTULUI FINAL per proiecte care finalizează în anul 2014 va fi publicată suplimentar.

Găsiţi aici Informaţii utile din cadrul Zilei de Informare din data de 13.06.2014 pentru completarea Propunerilor de Proiecte cu privire la Concursul Proiectelor de cerce

Au fost recepţionate 15 Propuneri de proiecte cu privire la Editarea monografiilor Ştiinţifice (lucrări de valoare).

În perioada desfăşurării concursului “Proiecte de cercetări științifice fundamentale și de cercetări științifice aplicative” finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2015-2018, au fost recepțio

Pe data de 05 septembrie 2014 a avut loc ședința consiliului științific pentru audierea rezultatelor intermediare în cadrul Programului de Stat

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită de la toţi directorii de proiecte care au fost aprobate spre finanţare conform