• ro
  • en
03 Mar 2017
Anunt prinvind distribuirea alocațiilor bugetare și rezultatele științifice preconizate per proiecte

În contextul aprobării Legii bugetului de Stat pentru anul 2017 și în scopul publicării ediției speciale a Monitorului Oficial al Republicii Moldova, ediția 2017,  Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare solicită respectuos prezentarea Hotărârii Consiliului Științific/Senatului Instituției Dvs.

01 Mar 2017
Concursul proiectelor pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019

1.  Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea tinerilor cercetători prin finanțare pentru obţinerea rezultatelor remarcabile în cercetare

01 Mar 2017
Concursul proiectelor pentru ”editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2018

1.  Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțarea editării  monografiilor științifice/lucrări de valoare pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării.

01 Mar 2017
Concursul proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2018

1.  Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțare pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale. 

01 Mar 2017
Lista propunerilor eligibile/neeligibile în cadrul Concursului proiectelor pentru ”editarea monografiilor (lucrări de valoare) în anul 2017”

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului proiectelor pentru ”Editarea monografiilor (lucrări de valoare) în anul 2017” au fost recepționate 10 propuneri de proiecte, toate fiind considerate eligibile, după cum urmează:

01 Mar 2017
Lista propunerilor eligibile/neeligibile în cadrul Concursului proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale în anul 2017

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale în anul 2017 au fost recepționate 18 propuneri de proiecte, dintre care 17 sunt considerate eligibile, după cum urmează:

13 Feb 2017
Concursul conceptelor pentru programe de stat finanţate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2021

1. Scopul concursului: Soluționarea problemelor stringente ale țării și promovarea politicii de stat în sfera științei și inovării prin cercetare.  

13 Feb 2017
Concursul proiectelor pentru Organizarea Manifestărilor Științifice Internaţionale finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2017

1. Scopul si obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțare pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale.

13 Feb 2017
Concursul proiectelor pentru ”Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2017

1. Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțarea editării  monografiilor științifice/lucrări de valoare pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării.

02 Ian 2017
Încheierea contractului pentru cercetări științifice, 2017

În vederea obținerii surselor de finanțare din bugetul de stat pentru executarea proiectelor de cercetări științifice aprobate pentru anul 2017 este strict necesară perfectarea contractelor de către toate organizațiile din sfera științei și inovării.