• ro
  • en

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative solicită de la toți directorii de proiect pentru Organizarea Manifestărilor Ştiințifice pe anul 2

În perioada desfăşurării concursului “Proiecte independente pentru tinerii cercetători” finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2015-2016, au fost recepționat

În perioada desfăşurării concursului “Proiecte din cadrul Programelor de Stat”  finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2015-2016, au fost recepționate

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative invită toți directorii de proiect din cadrul proiectelor de cercetare – PROGRAM DE STAT să pregătească:

CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2015.

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiect perfectarea CONTRACTELOR DE FINANȚARE a proiectelor independente pentru tineri cercetători pe anul 2015.

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiect perfectarea CONTRACTELOR DE FINANȚARE a proiectelor din cadrul Programelor de Stat pentru anul 2015.

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiecte a instituţiilor la autogestiune perfectarea repetată a ACORDURILOR ADIŢIONALE la contractele de finanțare a proiectelor d

CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor din cadrul programelor de stat, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2016-2017, după cum urmează: