• ro
  • en
04 Oct 2016
Perfectarea Acordurilor Adiţionale la contractele de finanţare a proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi de cercetări ştiinţifice aplicative pentru anul 2016

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare solicită Directorilor de proiecte a instituțiilor din sfera științei și inovării perfectarea Acordurilor adiționale la contractele de finanțare a proiectelor de cercetare științifică...

22 Sep 2016
Raport științific – intermediar - Proiecte de cercetare din sfera științei și inovării

I.P. Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare solicită pentru perioada anului 2016 de la directorii proiectelor:

- de cercetări științifice fundamentale și aplicative (instituționale), 

- independente pentru tineri cercetători;

08 Sep 2016
REZULTATELE EXPERTIZEI - Proiecte din cadrul programului de stat pentru anii 2017-2018

În conformitate cu prevederile pct. 68, lit. g) şi 70 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.

05 Sep 2016
Înregistrarea experților în cadrul apelurilor BLACK SEA HORIZON 2020

Oferta cu privire la înrolarea în calitate de expert pentru evaluarea propunerilor de cercetare din cadrul apelurilor BLACK SEA ...

02 Mar 2016
Cu privire la evaluarea propunerilor de proiecte pentru editarea monografiilor 2016

IP CCE informează opinia publică că a recepționat la data de 25 februarie 2015 spre expertiză 19 propuneri de proiecte pentru editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) - 2016

04 Feb 2016
Cu privire la evaluarea propunerilor de proiect pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale pentru anul 2016

IP CCE informează opinia publică că a recepționat 14 propuneri de proiect pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale  în anul 2016.

04 Feb 2016
Cu privire la evaluarea dosarelor înaintate la premiile AȘM

IP CCE vă aduce la cunoștință că a recepționat la 1 februarie 2016 dosarele depuse la Premiile AȘM pentru evaluare științifică.