• ro
  • en

CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul de proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat,  pentru anii 2016-2017.

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative solicită de la directorii de proiecte din cadrul instituțiilor la autogestiune prezentarea următoarelor documente:

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiecte din cadrul PROGRAME DE STAT să prezinte:

1.      INSTITUȚIILE LA AUTOGESTIUNE:

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiecte din cadrul - TINERI CERCETĂTORI, să prezinte:

1.      INSTITUȚIILE LA AUTOGESTIUNE:

În atenţia rectorilor/directorilor (prorectorilor pe ştiinţă) 

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiect perfectarea CONTRACTELOR DE FINANȚARE a proiectelor pentru Organizarea Manifestărilor Științifice Internaționale pentru anul 2015.

În conformitate cu prevederile pct. 67, lit. g) şi 69 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiect perfectarea CONTRACTELOR DE FINANȚARE a proiectelor din cadrul Programelor de Stat pentru anul 2015.