• ro
  • en
02 Mar 2016
Cu privire la evaluarea propunerilor de proiecte pentru editarea monografiilor 2016

IP CCE informează opinia publică că a recepționat la data de 25 februarie 2015 spre expertiză 19 propuneri de proiecte pentru editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) - 2016

04 Feb 2016
Cu privire la evaluarea propunerilor de proiect pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale pentru anul 2016

IP CCE informează opinia publică că a recepționat 14 propuneri de proiect pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale  în anul 2016.

04 Feb 2016
Cu privire la evaluarea dosarelor înaintate la premiile AȘM

IP CCE vă aduce la cunoștință că a recepționat la 1 februarie 2016 dosarele depuse la Premiile AȘM pentru evaluare științifică.

01 Feb 2016
01 Feb 2016
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2015

Instituția Publică Consiliul Consultativ de Expertiză aduce la cunoștință opiniei publice Raportul de Activitate al IP CCE pentru anul 2015

RAPORT DE ACTIVITATE

23 Dec 2015
Cu privire al evaluarea proiectelor de transfer tehnologic (pentru anul 2016)

IP CCE AȘM aduce la cunoștința opiniei publice că a recepționat pentru expertiză 21 propuneri de proiecte eligibile depuse în cadrul concursului proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2016.

Numărul proiectelor recepționate pe direcțiile strategice ale activității din sfera științei și inovării sunt:

26 Noi 2015
Cu privire la evaluarea propunerilor de proiecte de cercetări științifice din cadrul programelor de stat 2016-2017

IPCCE aduce la cunoștința opiniei publice că a transmis CFCFA la data de 17 noiembrie 2015 rezultatele expertizei  a 11 propuneri de proiecte în cadrul programului de Stat „Design-ul substanțelor chimice și dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicații...

26 Noi 2015
Cu privire la evaluarea propunerilor de proiecte din cadrul concursului de proiecte independente pentru tineri cercetători pentru anii 2016-2017

IPCCE aduce la cunoștința opiniei publice că a transmis CFCFA la data de 17 noiembrie 2015 rezultatele expertizei a 18 propuneri de proiecte din cadrul concursului de proiecte independente pentru tineri cercetători pentru anii 2016-2017.

30 Oct 2015
Cu privire la evaluarea dosarelor înaintate la Concursul pentru decernarea premiilor academiilor de științe ale Ucrainei, Belarus și Moldovei

IP CCE AȘM aduce la cunoștința opiniei publice că a recepționat pentru expertiză 2  dosare...

30 Oct 2015
Cu privire la evaluarea propunerilor de proiecte din cadrul Programului de Stat “Regenerare prin terapie celulară a ţesuturilor şi a organelor afectate” (coordonator acad. Ababii Ion).

IP CCE AȘM aduce la cunoștința opiniei publice că a recepționat pentru expertiză 7 proiecte eligibile, din totalul de 7 proiecte, depuse în cadrul concursului „Proiecte din cadrul Programului de Stat  “Regenerare prin terapie celulară a ţesuturilor şi a organelor afectate” (coordonator acad. Ababii Ion).