• ro
  • en

Au fost recepţionate 20 propuneri de proiect. Propunerile de proiect eligibile vor fi transmise Consiliului Consultativ de Expertiză.

CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINTE A MOLDOVEI anunţă conc

În scopul publicării ediției speciale a Monitorului Oficial al Republicii Moldova, ediția 2015,  Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative (CFCFA) solicită completarea tabelei din anexă referitor la rezultatele științifice preconizate în cadrul proiectelor finanțate de la bu

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiecte din cadrul instituţiilor subordonate AŞM perfectarea CONTRACTELOR de FINANȚARE a proiectelor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi de cercetare ştiinţific

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative solicită de la directorii de proiecte din cadrul instituțiilor la autogestiune prezentarea următoarelor documente:

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiecte a instituţiilor la autogestiune perfectarea ACORDURILOR ADIŢIONALE la contractele de finanțare a proiectelor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi de cerc

Au fost recepţionate 10 propuneri de proiect. Propunerile de proiect eligibile vor fi transmise Consiliului Consultativ de Expertiză

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative invită toți directorii proiectelor de cercetare care finalizează în anul 2015 să prezinte:

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită de la directorii de proiect de cercetări științifice fundamentale și aplicative (instituționale), INSTITUȚIILE SUBORDONATE AȘM, să prezinte:

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită de la conducătorii Programelor de Stat să prezinte Raportul pe Activitate pentru anul 2015 pe Program, și anume: