• ro
  • en

Au fost recepţionate 20 propuneri de proiect.Propunerile de proiect eligibile vor fi transmise Consiliului Consultativ de Expertiză

 

 

CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2016.

CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ al ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor privind editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pe anul 2016

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiecte a instituţiilor la autogestiune perfectarea ACORDURILOR ADIŢIONALE la contractele de finanțare a proiectelor de cercetare

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative solicită de la directorii de proiecte din cadrul instituțiilor la autogestiune prezentarea următoarelor documente:

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative solicită tuturor directorilor de Proiect pentru Organizarea Manifestărilor Ştiințifice Internaționale pentru anul 2015 să prezinte:

În perioada desfăşurării concursului “Proiecte din cadrul Programului de Stat „Design-ul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii” (coord. acad.