• ro
  • en

În conformitate cu prevederile pct. 68, lit. g) şi 70 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative solicită tuturor directorilor de Proiect pentru editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pentru anul 2015 să prezinte:

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiect (EXCLUSIV INSTITUȚIILE SUBORDONATE AȘM) perfectarea CONTRACTELOR DE FINANȚARE a proiectelor independente pentru tineri cercetători