• ro
  • en

Prin prezenta Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative lansează apelul către toți Directorii de proiecte din Sfera Științei și Inovării, de a prezenta pînă la data de 17.01.2014 în format electornic la adresa cfcfa@asm.md p

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită de la toţi directorii de proiecte care au fost aprobate spre finanţare conform

Dată fiind limita mijloacelor alocate pentru Organizarea Manifestărilor Ştiinţifice în conformitate cu bugetul aprobat, au fost selectate un număr de 24 proiecte, din cele 27 recepţi

Au fost recepţionate 27 propuneri de proiect.

Propunerile de proiect eligibile vor fi transmise Consiliului Consultativ de Expertiză.

În scopul publicării ediției speciale a Monitorului Oficial al Republicii Moldova, ediția 2014,  Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative (CFCFA), solicită completarea tabelei din anexă referitor la rezultatele științifice preconizate în cadrul

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative invită toți directorii de proiect să pregătească Actele de predare-recepție (5 exemplare - original), Raportul științific intermediar pentru Etapa corespunzătoare (1 exemplar - original), și fact

La 21 februarie 2014, la Chişinău va avea loc Forumul moldo-român „Promovarea participării comune la programele europene în domeniul ştiinţei şi educaţiei”, organiza