• ro
  • en

Act predare-recepție/Raport științific - Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale pe anul 2017

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare solicită  tuturor directorilor de Proiect pentru Organizarea Manifestărilor Ştiințifice Internaționale pentru anul 2017 să prezinte:

·         Raportul științific, care va include prezentarea manifestării și concluziile formulate la finalul acesteia, inclusiv propuneri și puncte de vedere privind evoluția domeniului respectiv și politicile specifice de dezvoltare (conform pct. 5.1 al contractului de finanțare) - 1 exemplar;

·         Listele participanților din Republica Moldova și străini cu menționarea instituției și adresele lor de e-mail, semnate de participanți (conform pct. 5.2 al contractului de finanțare);

·         Raportul financiar - 3 exemplare în original, care confirmă toate cheltuielile efectuate (inclusiv cofinanţarea) conform pct. 5.3 al contractului de finanțare;

·         Factura - copia (de expediție sau fiscală) în conformitate cu normativele aprobate de către Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică.

·         Actele de predare-recepție - 4 exemplare în original, pentru instituțiile subordonate AȘM.

 

Documentele sus-meționate vor fi semnate cu pix de culoare albastră.

 

Act predare-recepție-Model 

 

Raport științific-Model 

 

Raport financiar-Model 

 

Termenul limită de prezentare a documentelor nominalizate este 30 noiembrie 2017, la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1, bir. 336.

Pentru informații suplimentare - nr. tel. 022-272758 .