• ro
  • en

Act predare-recepție/raport - Proiecte pentru editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) – 2017

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare solicită tuturor directorilor de Proiect pentru editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pentru anul 2017 să prezinte:

·         Actele de predare-recepție - 4 exemplare în original pentru instituțiile subordonate AȘM;

·         Raportul financiar - 3 exemplare în original, care confirmă toate cheltuielile efectuate (inclusiv cofinanţarea) conform pct. 5.2 al contractului de finanțare;

·         Factura -copia (de expediție sau fiscală) în conformitate cu normativele aprobate de către Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică;

·         Monografia editată (1 exemplar).

Documentele sus-meționate vor fi semnate cu pix de culoare albastră.

 

Act predare-recepție - Model 

 

Raport financiar - Model 

 

Termenul limită de prezentare a documentelor nominalizate este 30 noiembrie 2017, la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1, bir. 336.

Pentru informații suplimentare - nr. tel. 022-272758 .