• ro
  • en

Anunt prinvind distribuirea alocațiilor bugetare și rezultatele științifice preconizate per proiecte

În contextul aprobării Legii bugetului de stat pentru anul 2018 și în scopul asigurării transparenței activităților de cercetare finanțate din alocațiile bugetare, Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare solicită prezentarea hotărârii Consiliului Științific/Senatului instituției Dvs. cu privire la distribuirea alocațiilor bugetare și rezultatele științifice preconizate per proiecte de cercetări științifice fundamentale și aplicative (instituționale), tineri cercetători și programe de stat pentru anul 2018.

Rugăm secretarii științifici ai instituțiilor să transmită informația solicitată până la data de 16.02.2018, anexele 1 și 2 la adresa electronică:  institutia.acd@gmail.com, iar anexa nr.1 pe suport de hârtie cu antetul instituției, semnătura conducătorilor de proiecte și a directorului instituției la adresa: or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 1, Academia de Științe a Moldovei, of. 333, 336.

Anexele nr.1 și 2 pot fi descărcate AICI

Pentru informații suplimentare: Tel: 0 (22) 27-27-58, 0 (22) 27-05-92.