• ro
  • en

Lista propunerilor eligibile/neeligibile în cadrul Concursului proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale în anul 2018

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale în anul 2018 au fost recepționate 12 propuneri de proiecte, toate fiind eligibile, după cum urmează:

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizaţia executor

 

Suma proiectului (mii lei)

 

Eligibilitatea

Propunerilor de proiecte

Buget

Cofinanţare

Direcţia strategică 1. Cod 16.02 şi 50.07: Materiale, tehnologii și produse inovative

1.   

18.00059.50.09A/MS

Realizări şi perspective în ingineria agrară şi transportul auto.

Dr. Gorobeţ Vladimir

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

30,0

 

7,5

 

Eligibil

Direcţia strategică 3. Cod 16.04 şi 80.07: Sănătate şi Biomedicină

2.   

18.00059.18.11F/MS

Maladii ale sistemului bronhopulmonar la copii: factori de risc, etiopatologenie, diagnostic şi terapii contemporane.

Dr. hab. Şciuca Svetlana

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

 

30,0

 

5,0

 

Eligibil

Direcţia strategică 4. Cod 16.05 şi 51.07: Biotehnologie

3.  

18.00059.51.01A/MS

 Simpozion internaţional „Ecologia funcţională a animalelor”, consacrat celei de-a 70-a aniversări din ziua naşterii academicianului Ion Toderaş

Dr.hab. Ungureanu Laurenţia

Institutul de Zoologie al AŞM

 

30,0

 

6,0

 

Eligibil

4.   

18.00059.51.04A/MS

* Tehnologii Moderne în Industria Alimentară

Dr. hab. Reşitca Vladislav

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

 

30,0

 

 

10,0

 

 

Eligibil

5.   

18.00059.51.05A/MS

Simpozion Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă- realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova.

Dr. Nicolaescu Gheorghe

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

30,0

 

7,5

 

Eligibil

6.   

18.00059.51.06A/MS

Simpozion Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale şi tendinţe ale sectorului de creştere a animalelor şi medicinei veterinare”, dedicat jubileului de 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova.

Dr. Popovici Mihail

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

 

30,0

 

 

7,5

 

 

Eligibil

7.   

18.00059.51.10A/MS

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională de Biotehnologie Microbiană (ediţia a IV-a)

Dr. hab.  Rudic Valeriu

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

 

30,0

 

7,5

 

Eligibil

Direcţia strategică 5. Cod 16.06 şi 08.07: Patrimoniul național și dezvoltarea societății

8.   

18.00059.16.02F/

MS

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”. Ediţia a X-a: Prin ştiinţă spre cunoaşterea patrimoniului naţional

Dr. hab. Ghilaş Victor

Institutul Patrimoniului cultural al AŞM

 

30,0

 

0,0

 

Eligibil

9.   

18.00059.16.03F/MS

Simpozion Ştiinţific Internaţional „Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice”, dedicat jubileului de 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova.

Dr. Gangan Svetlana

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

 

30,0

 

 

7,5

 

 

Eligibil

10.     

18.00059.16.07F/MS

Conferinţa Internaţională Ştiințifico-Practică- Logistica şi Supply Chain Management: realităţi şi perspective de dezvoltare în Republica Moldova.

Dr. hab. Belostecinic Grigore

Academia de Studii Economice a Moldovei

 

29,5

 

9,0

 

Eligibil

11.     

18.00059.08.08A/MS

Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective.

Dr. hab.

Şavga Larisa

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

 

30,0

 

45,0

 

Eligibil

12.     

18.00059.16.12F/MS

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”, ediţia a XIII-a

Dr. hab. Stratan Alexandru

Institutul Naţional de Cercetări Economice

 

30,0

 

0,0

 

Eligibil

*Notă: Titlul proiectului a fost racordat propunerii.

                                                                                                                                                                                 Suma total: buget  359,5cofinanţare 112,50