• ro
  • en

Lista propunerilor eligibile/neeligibile în cadrul Concursului proiectelor pentru ”editarea monografiilor (lucrări de valoare) în anul 2018”

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului proiectelor pentru ”Editarea monografiilor (lucrări de valoare) în anul 2018” au fost recepționate 8 propuneri de proiecte, toate fiind considerate eligibile, după cum urmează:

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizaţia executor

 

Suma proiectului (mii lei)

 

Eligibilitatea

Propunerilor de proiecte

Buget

Cofinanţare

Direcţia strategică 1. Cod 16.02 şi 50.07: Materiale, tehnologii și produse inovative

1.   

18.00059.50.04A/M

Procesarea limbajului natural: morfologie flexionară şi derivaţională.

Dr. hab.  Cojocaru Svetlana

Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM

 

20,0

 

4,0

 

Eligibil

Direcţia strategică 3. Cod 16.04 şi 80.07: Sănătate şi Biomedicină

2.   

18.00059.80.01A/M

Bazele ştiinţifice şi practice ale sanocreatologiei. Volumul 2. Sănătatea psihică. Psihosanocreatologia

Dr. hab. Furdui Teodor

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM

 

25,0

 

0,0

 

Eligibil

3.   

18.00059.80.06A/M

Imunodeficienţe primare la copii.

Dr. hab. Sciuca Svetlana

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţeanu”

 

25,0

 

5,0

 

Eligibil

 

Direcţia strategică 5. Cod 16.06 şi 08.07: Patrimoniul național și dezvoltarea societății

4.   

18.00059.08.02A/M

Compoziţii tematice în sculptura moldovenească (anii 1940-2010).

Dr. Marian Ana

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 

25,0

 

36,0

 

Eligibil

5.   

18.00059.06.03F/

M

Arhitecţi din Basarabia în secolul al XIX-lea.

Dr. Ceastina Alla

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 

24,99

 

0,0

 

 

Eligibil

 

6.   

18.00059.06.05F/M

Obiecte sensibile, reprezentări polemice şi relaţii intergrupuri. Conceptualizări teoretice şi metodologice.

Dr. Cojocaru Natalia

Universitatea de Stat din Moldova

 

25,0

 

5,0

 

Eligibil

7.   

18.00059.08.07A/M

Prognozarea urbanistică a dezvoltării m. Chişinău

Dr. Lupaşcu Valeriu

Universitatea AŞM

 

25,0

 

0,0

 

Eligibil

8.   

18.00059.06.08F/M

Perfecţionarea metodelor şi evaluare a impactului de reglementare a activităţii antreprenoriale.

Dr. hab. Gorobievschi Svetlana

Universitatea Tehnica a Moldovei

 

25,0

 

5,0

 

Eligibil

 

                                                                                                                                          Suma total: buget 194,99   cofinanţare 55,0