• ro
  • en

Lista propunerilor eligibile/neeligibile în cadrul Concursului suplimentar a proiectelor pentru ”editarea monografiilor (lucrări de valoare) în anul 2018”

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului suplimentar a proiectelor pentru ”Editarea monografiilor (lucrări de valoare) în anul 2018” au fost recepționate 4 propuneri de proiecte, toate fiind considerate eligibile, după cum urmează:

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

Suma proiectului (mii lei)

 

Eligibilitatea

Propunerilor de proiecte

Buget

Cofinanțare

 

Direcția strategică 5. Cod 16.06 şi 08.07: Patrimoniul național și dezvoltarea societății

1.   

18.00059.06.09F/M

Semnul lexical și dezambiguizarea lui semantică

Dr. Bahnaru Vasile

Institutul de Filologie al AŞM

 

25,0

 

0,0

 

Eligibil

2.   

18.00059.06.12F/M

Suntem urmașii Romei. Pagini din istoria poporului

Dr. Chirtoagă Ion

Institutul de Istorie al AŞM

 

25,0

 

9,3

 

Eligibil

3.   

18.00059.08.10A/

M

Formarea competențelor profesionale a cadrelor didactice din învățământul simultan

Dr. Briţchi Aliona

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 

25,0

 

10,0

 

 

Eligibil

 

4.   

18.00059.08.11A/M

Formarea şi dezvoltarea culturii manageriale în instituția preșcolară

Dr. Cotos Ludmila

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 

22,0

 

0,0

 

Eligibil


                                                                                                                                         Suma total: buget  97  cofinanţare 19,3