• ro
  • en

Lista propunerilor eligibile/neeligibile din cadrul Concursului propunerilor de proiecte din cadrul programelor de stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului  proiectelor din cadrul programelor de stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019, toate propunerile de proiecte fiind considerate eligibile, după cum urmează:

“Medicina de precizie în prevenirea, diagnosticul și tratamentul patologiilor”, (coord. Dr. Stratan Valentina)

Direcţia strategică: ,,Sănătate și biomedicină’’ 80.07

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

Suma proiectului Buget (mii lei)

 

Cofinanțare

(mii lei)

 

Eligibilitatea

Propunerilor de proiecte

1.

18.80.07.03A/PS

Tehnologii inovatoare în domeniul geneticii moleculare pentru dezvoltarea medicinii de precizie în Republica Moldova

Dr. Sacară Victoria

IMSP Institutul Mamei și Copilului

200,0

40,0

Eligibil

2.

18.80.07.11A/PS

Ingineria tisulară în tratamentul miniinvaziv a chisturilor osoase benigne și necrozelor aseptice

Dr. hab. Nacu Viorel

USMF Nicolae Testemițanu

200,0

40,0

Eligibil

3.

18.80.07.14A/PS

Determinarea profilului meutațional a tumorilor solide pentru selectarea terapiilor țintite la pacienții oncologici

Dr. Stratan Valentina

IMSP Institutul Oncologic

200,0

50,0

Eligibil

4.

18.80.07.16A/PS

Crearea suportului decizional în rapoartele de secvențiere de următoarea generație pentru variantele somatice a cancerului

Dr.hab. Duca Maria

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei

200,0

50,0

Eligibil

5.

18.80.07.18A/PS

Studiul de validare a biomarkerilor ADîn tumorile și plasma pacienților cu cancer

Dr. Curocichin Ghenadie

USMF Nicolae Testemițanu

200,0

40,0

Eligibil


 „Securitatea și siguranța alimentară în perioada de tranziție demografică”, (coord. Dr. hab. Sturza Rodica)

Direcţia strategică: ,,Materiale, tehnologii și produse inovative” 50.07

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

Suma proiectului Buget 2018

(mii lei)

 

Cofinanțare

(mii lei)

2018

 

Eligibilitatea

Propunerilor de proiecte

1.

18.50.07.10A/PS

Noi electrozi ion-selectivi pentru controlul calității produselor alimentare

Dr. Dîru Mariana

Universitatea de Stat din Moldova

200,0

20,0

Eligibil


Direcţia strategică: ,,Biotehnologie’’ 51.07

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

Suma proiectului Buget 2018

(mii lei)

 

Cofinanțare

(mii lei)

2018

 

Eligibilitatea

Propunerilor de proiecte

2.

18.51.05A/PS

Elaborarea metodelor ecologice inofensive de combaterea cu dăunătorul invaziv a porumbului Diabrotica virgifera virgifera LeConte

Dr. hab. Voineac Vasile

Institutul de Genetică, Fiziologia și Protecția Plantelor al AȘM

100,0

-

Eligibil

3.

18.51.07A/PS

Alimente funcționale noi cu antioxidanți naturali de origine microalgală

Dr. hab. Rudic Valeriu

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al AȘM

200,0

-

Eligibil

4.

18.51.08A/PS

Sistem de monitoring al calității produselor piscicole pentru asigurarea securității alimentare în Republica Moldova

Dr.hab. Zubcov Elena

Institutul de Zoologie al AȘM

200,0

-

Eligibil

5.

18.51.07.13A/PS

Studiul acumulării de compuși nocivi în vinurile moldovenești în timpul producerii lor

Dr. Scorbanov Elena

Instituția Publică Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

80,0

20,0

Eligibil

6.

18.51.01A/PS

Diminuarea contaminării materiei prime și produselor alimentare cu microorganisme patogene

Dr. hab. Sturza Rodica

Universitatea Tehnică a Moldovei

200,0

20,0

Eligibil


Direcţia strategică: ,,Sănătate și biomedicină’’ 80.07

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

Suma proiectului Buget 2018

(mii lei)

 

Cofinanțare

(mii lei)

2018

 

Eligibilitatea

Propunerilor de proiecte

7.

18.80.15A/PS

Estimarea statutului nutritional al populației Republicii Moldova în fier și măsurile de ameliorare

Dr. Opopol Nicolae

Centrul Național de Sanatate Publică a Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

200,0

20,0

Eligibil


„Valorificarea potențialului culturii tradiționale în dezvoltarea Republicii Moldova”, (coord. Dr. hab. Ghilaș Victor)

Direcţia strategică: ,,Patrimoniu național și dezvoltarea societății’’ 16.06

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

Suma proiectului Buget 2018

(mii lei)

 

Cofinanțare

(mii lei)

2018

 

Eligibilitatea

Propunerilor de proiecte

1.

18.16.06.02.F/PS

Platforma științifică națională pentru valorificarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova

Dr. hab. Ghilaș Victor

Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM

200,0

-

Eligibil

2.

18.16.06.09A/PS

Contextualitatea culturii tradiționale în contemporanietate:Hora satului în spațiul geocultural al Republicii Moldova

Dr. Cocieru Mariana

Institutul de Filologie al AȘM

200,0

-

Eligibil

Direcţia strategică: ,,Patrimoniu național și dezvoltarea societății 08.07

3.

18.08.07.12A/PS

Mănăstiri și schituri-componență fundamentală a Patrimoniului cultural material al Republicii Moldova

Dr. Xenofontov Ion

Biblioteca Științifică (Institut) A. Lupan al AȘM

200,0

-

Eligibil

4.

18.08.14A/PS

Cultura etnoartistică – ca modalitate de promovare a identității și conștiinței naționale

Dr.hab. Gagim Ion

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

180,0

60,0

Eligibil

5.

18.08.18A/PS

Ia-reper essential în strategiile identitare

Dr. Buzilă Varvara

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

200,0

50,0

Eligibil


„Dezvoltarea e-infrastructurii de date din sfera cercetării, dezvoltării și inovării din Republica Moldova”,

(coord. Dr. hab. Cojocaru Svetlana )

Direcţia strategică:  ,,Materiale, tehnologii și produse inovative’’ 16.02

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

Suma proiectului Buget 2018

(mii lei)

 

Cofinanțare

(mii lei)

2018

 

Eligibilitatea

Propunerilor de proiecte

1.

18.16.02.12F/PS

Elaborarea metodelor de dezvoltare a e-infrastructurii de Cercetare-Dezvoltare-Inovare

Dr. hab. Belostecinic Grigore

Academia de Studii Economice a Moldovei

200,0

50,0

Eligibil

Direcţia strategică:  ,,Materiale, tehnologii și produse inovative’’ 50.07

2.

18.50.04A/PS

Tehnologii și resurse informaționale pentru digitizarea patrimoniului românesc istorico-literar din secolele 17-20 tipărit cu alfabetul chirilic

Dr. hab. Cojocaru Svetlana

Institutul de Matematică și Informatică al AȘM

200,0

-

Eligibil

3.

18.50.07.06A/PS

Warehouse digital de date și cunoștințe al bolilor hepatice rare, inclusive autoimune

Dr. hab. Țurcan Svetlana

USMF Nicolae Testemițanu

200,0

-

Eligibil

4.

18.50.07.10A/PS

Elaborarea cadrului conceptual și metodologic pentru e-infrastructura de date în sfera CDI din Republica Moldova

Dr. Rusu Andrei

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale al AȘM

200,0

50,0

Eligibil

„Medicamente noi autohtone în optimizarea tratamentului respectiv”, (coord. Dr. hab. Ghicavîi Victor)

Direcţia strategică : „Sănătate și biomedicină” 16.06

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

Suma proiectului Buget 2018

(mii lei)

 

Cofinanțare

(mii lei)

2018

 

Eligibilitatea

Propunerilor de proiecte

1.

18.16.19F/PS

Compatibilitatea derivaților izotioureici cu diverse preparate cardiovasculare

Dr. Corețchi Ianoș

USMF Nicolae Testemițanu

200,0

40,0

Eligibil

2.

18.16.20F/PS

Proprietățile antiiflamatoare și antioxidante ale uleiurilor vegetale și preparatelor de origine entomologică

Dr. hab. Bacinschi Nicolae

USMF Nicolae Testemițanu

200,0

40,0

Eligibil

 

Direcţia strategică: „Sănătate și biomedicină”  80.07

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

Suma proiectului Buget 2018

(mii lei)

 

Cofinanțare

(mii lei)

2018

 

Eligibilitatea

Propunerilor de proiecte

3.

18.80.17A/PS

Design-ul și sinteza chimică a agenților moleculari cu proprietăți, antimicrobiene și antifungice în calitate de potențiale medicamente autohtone

Dr.hab. Gulea Aurelian

Universitatea de Stat din Moldova

200,0

-

Eligibil