• ro
  • en

Raport științific – intermediar - Proiecte de cercetare din sfera științei și inovării

I.P. Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare solicită pentru perioada anului 2017 de la directorii proiectelor:

- de cercetări științifice fundamentale și aplicative (instituționale), 

- independente pentru tineri cercetători;

- din cadrul programelor de stat

ale instituțiilor din sfera științei și inovării, prezentarea următoarelor documente:

Raportul științific intermediar - membrii instituțilonali (1 exemplar - original);

Raportul științific intermediar - membrii de profil și afiliați, conform etapei din planul calendaristic, anexa nr.2 la contractul cu privire la finanțarea și executarea proiectului (2 exemplare - original);

Extrasul din procesul verbal al şedinţei Consiliului Ştiinţific/Senatului (Biroului Senatului) al organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării în cadrul căreia au fost audiate rezultatele ştiinţifice obţinute în proiect.

Raport științific intermediar - model – proiecte instituționale

Raport științific intermediar - model – proiecte independente pentru tineri cercetători

Raport științific intermediar - model – proiecte din cadrul programelor de stat

Documentele sus-menționate, semnate și ștampilate, urmează a fi prezentate la I.P. Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare, bir.336, bir.335, bir.333. 

Raportul intermediar pentru anul 2017 perioada ( ianuarie - iunie) urmează a fi prezentat până pe 15 iulie 2017.

Notă: Pentru a beneficia de finanțare în etapa următoare în conformitate cu clauzele contractuale, solicităm prezentarea raportului științific în termenii stabiliți.