• ro
  • en

RAPORT ȘTIINȚIFIC FINAL - Programe de Stat/Tineri Cercetători (2016-2017)

I.P.  Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare solicită directorilor de proiecte de cercetare din cadrul programelor de stat sau proiecte pentru tinerii cercetători, ce finalizează în anul 2017 prezentarea următoarelor acte:

1.    Raport Științific Final 

2.    Extrasul din procesul  verbal al ședinței Consiliului Științific al organizației din sfera științei și inovării în cadrul căreia au fost audiate rezultatele științifice obținute în proiect.

3.    Raportul Financiar - 2017 (Se prezintă autorității finanțatoare-Ministerului/Cancelariei de Stat/AȘM)

Raportul Științific Final va fi întocmit în conformitate cu standardul interstatal (GOST 7.32-2001) și prevederile contractelor de finanțare. Raportul va include rezultatele activității de cercetare științifică obținute pe parcursul întregii perioade de desfășurare a proiectului.

Raportul Științific Final  va fi elaborat în 2 exemplare, fiind prezentat:

·         Agenției pentru Cercetare și Dezvoltare (1 exemplar);

·         Bibliotecii Științifice Centrale "A. Lupan" (1 exemplar);

  Regulile de întocmire și modelul Raportului Științific Final - Proiecte Tineri Cercetători (TC)

  Anexa la Rportul Științific Final - TC

  Regulile de întocmire și modelul Raportului Științific Final - Proiecte Program de Stat (PS)

  Anexa la Raportul Științific Final - PS

Termenul limită de prezentare a Raportului Științific Final este 30 noiembrie 2017, la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1.

Documentele sus menționate se prezintă Agenției pentru Cercetare și Dezvoltare în bir. 336. Pentru informații suplimentare - nr. tel. 022-272758 .