• ro
  • en

RAPORT ȘTIINȚIFIC INTERMEDIAR/ ANUAL pentru anul 2017 pentru proiecte instituționale

I.P.Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare solicită de la directorii proiectelor prezentarea raportului științific anual pentru anul 2017.

 

Raport Științific Anual  - MODEL

 

Termenul limită de prezentare a Raportului Științific Anual este 20.12.2017, orele 16:00.

Raportul științific intermediar/anual/final întocmit în nr. de exemplare, conform prevederilor contractului, semnat și ștampilat, urmează a fi depus la I.P. Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare în bir. 336, 333.

 

Notă: Pentru a beneficia de finanțare pentru annul 2018, solicităm prezentarea raportului științific în termenii stabiliți.