• ro
  • en

REZULTATELE concursului conceptelor programelor de stat pentru anii 2018-2021

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului conceptelor programelor de stat pentru anii 2018-2021 au fost recepționate 11 propuneri de proiecte, care au fost supuse evaluării (rezultatele expertizei AICI) și urmare dezbaterii de comunitatea științifică și autoritățile publice au fost aprobate următoarele concepte de program de stat pentru anii 2018 - 2021:

Nr. d/o

Nr. de înregistrare

 

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizaţia executor

Direcţia strategică 1. Cod 16.02 şi 50.07: Materiale, tehnologii și produse inovative

1.  

17.50.07.11A/CP

Dezvoltarea e-Infrastructurii de date din sfera cercetării, dezvoltării şi inovării din R.M.

Dr.hab. Cojocaru Svetlana

Institutul de Matematică şi Informatică AŞM

Direcţia strategică3. Cod 16.04 şi 80.07: Sănătate şi Biomedicină

2.   

17.80.07.05A/CP

Medicamente noi autohtone în optimizarea tratamentului respectiv

Dr.hab. Ghicavîi Victor

USMF,,Nicolae Testemiţanu,,

3.   

17.80.07.08A/CP

Medicina de precizie în prevenirea, diagnosticul şi tratamentul  patologiilor

Dr. Stratan Valentina

Institutul Oncologic

Direcţia strategică 4. Cod 16.05 şi 51.07: Biotehnologie

4.   

17.51.07.01A/ CP

Securitatea și siguranța alimentara în perioada de tranziție demografica

Dr.hab. Sturza Rodica

Universitatea Tehnică din Moldova

Direcţia strategică 5. Cod 16.06 şi 08.07: Patrimoniul național și dezvoltarea societății

5.   

17.16.06.02F/CP

Valorificarea potențialului culturii tradiționale în dezvoltarea Republicii Moldova

Dr.hab. Ghilaş Victor

Institutul Patrimoniului Cultural AŞM