• ro
  • en

REZULTATELE EVALUĂRII - Propunerile de proiecte de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2018

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului proiectelor de inovare si transfer tehnologic pentru anul 2018 au fost recepționate 22 propuneri de proiecte, care au fost supuse evaluării obținând calificativele după cum urmează:

Nr.

Instituţia executoare,

 

Denumirea proiectului,

Cond. Proiect.

Anul 2018 (lei)

Total expertiza

Reg.

Buget

Cofinanțare

 5007 DIRECȚIA STRATEGICĂ: Materiale, tehnologii si produse inovative

366

Institutul de Inginerie Electronică şi

Nanotehnologii "D. Ghiţu"

Sistem de emisie - recepție cu ultrasunete pentru eco locație în aer utilizat în condiții excepționale

 

Dr. Victor COJOCARU

 

 

300 000

 

 

0, 00

 

 

87,3

 

364

Garage LAB SRL

Sistem de cronometrare bazat pe etichete RFID

 

Serghei LOGVINENCO

 

576 000

 

1 225 600

 

84,3

 

 

368

Uzina Topaz ”S.A.”

Elaborarea și fabricarea unui generator special universal cu impulsuri pentru strunguri de prelucrări prin electroeroziune a diverselor materiale conductoare de curent electric

Dr.hab.m.cor. Alexandr DICUSAR

 

 

700 000

 

 

700 000

 

 

84,0

 

 

358

Academia de Studii Economice din Moldova

Sistem de acces control și recunoaștere facială

 

Dr. Sergiu TUTUNARU

 

750 000

 

750 000

 

83,21

 

 

369

AZAMET PRO SRL

Elaborarea și implementarea de noi procese în tehnologii de mediu eficiente în direcția valorificării si reciclării subproduselor agricole cu obținerea de produși valoroși pentru industrie si alimentația animalelor

Dr.hab. Larisa CAISÎN

 

 

1 000 000

 

 

1 120 700

 

 

82,4

 

 

374

SRL ”Major Auto”

Implementarea instalației de filtrare tangențială în procesarea laptelui la SRL ”Major Auto”, or. Taraclia

Dr. Liliana POPESCU

 

   875 000

 

   875 000

 

82,0

 

 

375

SRL ”GrupBiz-SV”

Implementarea tehnologiei inovaționale de producere a placajului pentru mobilă

Dr. Iurie DOHMILĂ

 

967 310

 

1 021 810

 

       81,4

 

 

 

371

Institutul de Geologie și Seismologie al AȘM

Introducerea în industria de construcții a tehnologiei necimentate pentru obținerea silicalcitului cu duritate înaltă, prin utilizarea materialelor naturale extrase de pe teritoriul R.Moldova, precum și dezvoltarea unei linii tehnologice coespunzătoare pentru expunerea produsului finit.

Dr. Oleg BOLOTIN

 

 

 

 

1 000 000

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

80,8

 

 

370

SRL Tarek &Company - IT

Crearea aplicației mobile ce va extrage bursele de studii din toate universitatile, colegiile,scolile de pe glob – Scholarship

Drd. Denis ROȘCA

 

443 000

 

549 725

 

79,71

 

 

372

SRL ”V. DEVELOP”

Elaborarea biotehnologiei și implementarea liniei moderne de producere a oțelului heresat natural condimentat de calitate înaltă, competitiv pe piața internă și externă

Acad. Boris GĂINĂ

 

 

1 000 000

 

 

1 275 100

 

 

78,7

355

Universitatea Tehnică a Moldovei

Elaborarea și Implementarea tehnologiei de fabricare a produselor alimentare cu valoare energetică sporită pe bază de fructe uscate, nuci, cereale

Dr. Boris CARABULEA

 

 

700 000

 

 

700 000

 

 

73,7

 

361

ICS „ELIRI” SA

”Realizarea unei instalații a structurilor micro și nano în izolație de sticlă cu comandă numerică”

 

Dr. Victor VASILCIUC

 

995 000

 

1 350 000

 

72,9

 

 

360

SA Moldagrotehnica

Proiectarea, producerea și încercarea Semănătorii de precizie pentru semănatul după tehnologia tradițională a porumbului și floarea soarelui SKM-6FSE

Dr. Vitalie BEȘLIU

 

 

1 000 000

 

 

  1 100 000

 

 

72,3

 

354

 

SRL „Ecobricheta”

Reciclarea și valorificarea anvelopelor uzate, producerea diverselor articole din deșeuri pe bază de cauciuc

Dr. Serghei TALPĂ

 

 

866 700

 

 

871 200

 

 

71,2

 

367

„Cetatea de Sus” SRL

Folosirea Tehnologiilor Informaționale avansate în procesul de predare a geografiei

Dr. Petru RUSU

 

200 000

 

202 000

 

66,6

 

 

373

SRL ”HYGIEIACOM”

Elaborarea și implementarea unei linii de producer de capacitate sporită pentru fabricarea prafului din șrot de semințe de struguri

 

Dr. Eugen IORGA

 

993 600

 

1 274 200

 

64,0

 

365

Simpals SRL

E-Document: Sistem electronic de management al documentelor pentru companiile publice și private din Republica Moldova

Vadim JELEASCOV

 

  600 000

 

1 150 000

 

60,38

359

 

SC”Fratii Iacub & Co” SRL

 

 

 

 

Producerea  extractului din ciuperci pentru necesitați farmaceutice

Radion Paci

 

948 308

 

948 308

 

15,5

8007 DIRECȚIA STRATEGICĂ: Sănătate si biomedicina

356

USMF ”N. Testemițeanu”

Antihipotensivele autohtone noi- medicamente pentru asistența medicală de urgență (producere si  implementare)

Dr.hab.m.cor. Victor GHICAVÎI

 

 

500 000

 

 

500 000

 

 

77,5

5107 DIRECȚIA STRATEGICĂ: Biotehnologie

353

SRL ”Bi&AnCo”

Implementarea tehnologiilor inovaționale în valorificarea integrală a fructului de cătină albă, destinate producerii agricole, pentru obținerea unor intermediari bioactivi utilizați în industriile famaceutică, cosmetică și alimentară devenind o sursă importantă pentru extragerea vitaminei C

Dr. Sergiu POPA

 

 

 

925 000

 

 

 

1 025 000

 

 

 

82,0

5807 DIRECȚIA STRATEGICĂ: Eficiența energetică

362

ICS „ELIRI” SA

Proiectarea și realizarea unei instalații de transformare a energiei cinetice a vîntului în energie electrică

 

Dr. Iulian  COLPACOVICI

 

 

652 500

 

 

697 500

 

 

81,7

376

SRL ”Smart Energy Solution”

Proiectarea, executarea și punerea în aplicare a unei instalații de cogenerare a energiei termice și energiei electrice din biomasa solidă prin aplicarea tehnologiei de piroliză și a motorului cu ardere internă, precum și integrarea acesteia cu linia de producere a cărbunelui de lemn (BIOPIREN)

                                                          

Dr.hab. Valentin ARION

 

 

 

1 000 000

 

 

 

2 530 000

 

 

 

59,8