• ro
  • en

REZULTATELE EXPERTIZEI - Propunerile din cadrul concursului proiectelor pentru ”Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2017

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului proiectelor pentru ”Editarea monografiilor (lucrări de valoare) în anul 2017” au fost recepționate 10 propuneri de proiecte, care au fost supuse evaluării obținând calificativele după cum urmează:

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizaţia executor

 

Suma proiectului (mii lei)

 

 

Punctaj mediu

Buget

Cofinanţare

Direcţia strategică 1. Cod 16.02 şi 50.07: Materiale, tehnologii și produse inovative

1.       

17.00059.02.03F/M

Cerbii din Plio-pleistocenul Palearcticului de Vest

Dr. Croitor Roman

Institutul de Zoologie AŞM

25,0

0,0

86,4

2.  

17.00059.02.06F/M

Colecţiile şi expoziţiile Grădinii Botanice (Institut) a AŞM

Dr. Teleuţă Alexandru

Grădina Botanică (Institut)

25,0

14,0

95,7

3.   

17.00059.02.09F/M

Reeditarea cărţii ,,V.A. Andrunachievici, I.D. Chitoroagă, Numere şi ideale,, în grafie latină

Dr. Izbaş Vladimir

Institutul de Matematică şi Informatică AŞM

20,0

4,0

88,7

Direcţia strategică3. Cod 16.04 şi 80.07: Sănătate şi Biomedicină

4.   

17.00059.04.08F/M

Bronşiectaziile la copii

Dr.hab. Şciuca Svetlana

USMF,,Nicolae Testemiţanu,,

22,0

4,0

76,0

5.   

17.00059.80.07A/M

Aspectele Clinico-Fiziologice şi Sanologice ale funcției de acidogeneză a stomacului Vol. 2. Acupunctura sanocreatologică a sistemului digestiv.

Dr. Organ Alexei

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie  AŞM

25,0

0,0

31,0

Direcţia strategică 4. Cod 16.05 şi 51.07: Biotehnologie

6.  

17.00059.51.01A/M

Utilizarea adaosurilor vegetale horticole pentru realizarea produselor funcţionale

Dr. Ghendov-Moşanu Aliona

UTM

25,0

10,0

60,0

7.   

17.00059.51.10A/M

Autenticitatea şi inofensivitatea produselor uvologice Vol. 2

Dr.hab Sturza Rodica

UTM

25,0

0,0

92,4

 

Direcţia strategică 5. Cod 16.06 şi 08.07: Patrimoniul național și dezvoltarea societății

8.   

17.00059.06.02F/M

Ornamentul-fenomen artistico-estetic.(Viziuni ontologice şi estetice asupra ornamenticii ţesăturilor tradiţionale).

Dr. Moisei Ludmila

Institutul Patrimoniului Cultural AŞM

22,0

0,0

89,1

9.   

17.00059.06.04F/M

Obiceiurile, tradiţiile şi sărbătorile calendaristice ale bulgarilor din R.M.

Dr. Covalov Alexandr

Institutul Patrimoniului Cultural AŞM

22,0

0,0

88,9

10.     

17.00059.06.05F/M

Practica medicală la moldoveni: tradiţie şi contemporaneitate

Dr. Grădinaru Natalia

Institutul Patrimoniului Cultural AŞM

23,22

0,0

93,4