• ro
  • en

REZULTATELE EXPERTIZEI - Propunerile din cadrul concursului proiectelor pentru „Organizarea Manifestărilor Științifice Internaţionale finanțate de la bugetul de stat” pentru anul 2018

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului proiectelor pentru “Organizarea Manifestărilor Științifice Internaționale” pentru anul 2018 au fost recepționate 12 propuneri de proiecte, care au fost supuse evaluării obținând calificativele după cum urmează:

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizaţia executor

 

Suma proiectului (mii lei)

 

Rezultatele evaluării propunerilor de proiecte

 

Buget

Cofinanţare

Direcţia strategică 1. Cod 16.02 şi50.07: Materiale, tehnologii și produse inovative

1.   

18.00059.50.01A/MS

 Simpozion internaţional „Ecologia funcţională a animalelor”, consacrat celei de-a 70-a aniversări din ziua naşterii academicianului Ion Toderaş

Dr.hab. Ungureanu Laurenţia

Institutul de Zoologie al AŞM

 

30,0

 

6,0

 

91,0

2.   

18.00059.50.09A/MS

Realizări şi perspective în ingineria agrară şi transportul auto.

Dr. Gorobeţ Vladimir

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

30,0

 

7,5

 

85,7

Direcţia strategică3. Cod 16.04 şi 80.07: Sănătate şi Biomedicină

3.   

18.00059.04.11F/MS

Maladii ale sistemului bronhopulmonar la copii: factori de risc, etiopatologenie, diagnostic şi terapii contemporane.

Dr. hab. Şciuca Svetlana

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

 

30,0

 

5,0

 

86,6

Direcţia strategică 4. Cod 16.05 şi51.07: Biotehnologie

4.   

18.00059.51.04A/MS

* Tehnologii Moderne în Industria Alimentară

Dr. hab. Reşitca Vladislav

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

 

30,0

 

 

10,0

 

 

90,3

5.   

18.00059.51.10A/MS

ConferinţaŞtiinţificăInternaţională de Biotehnologie Microbiană (ediţia a IVa)

Dr. hab.  Rudic Valeriu

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

 

30,0

 

7,5

 

86,8

6.   

18.00059.51.06A/MS

Simpozion ŞtiinţificInternaţional „Probleme actuale şitendinţe ale sectorului de creştere a animalelor şi medicinei veterinare”, dedicat jubileului de 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova.

Dr. Popovici Mihail

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

 

30,0

 

 

7,5

 

 

85,7

7.   

18.00059.51.05A/MS

Simpozion ŞtiinţificInternaţional „Horticultura modernă-a realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova.

Dr. Nicolaescu Gheorghe

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

30,0

 

7,5

 

84,6

Direcţia strategică 5. Cod 16.06 şi08.07: Patrimoniul național și dezvoltarea societății

8.   

18.00059.06.02F/

MS

Conferinţaştiinţificăinternaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”. Ediţia a X-a: Prin ştiinţă spre cunoaşterea patrimoniului naţional

Dr. hab. Ghilaş Victor

Institutul Patrimoniului cultural al AŞM

 

 

30,0

 

 

-

 

 

94,5

9.   

18.00059.06.07F/MS

ConferinţaInternaţionalăŞtiinşifico-Practică- Logistica şiSupply Chain Management: realităţi şi perspective de dezvoltare în Republica Moldova.

Dr. hab. Belostecinic Grigore

Academia de Studii Economice a Moldovei

 

29,5

 

9,0

 

91,0

10.     

18.00059.06.12F/MS

ConferinţaInternaţionalăŞtiinţifico-Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”, ediţia a XIII-a

Dr. hab. Stratan Alexandru

Institutul Naţional de Cercetări Economice

 

 

30,0

 

 

-

 

 

89,5

11.     

18.00059.08.08A/MS

Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective.

Dr. hab.

Şavga Larisa

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

 

30,0

 

45,0

 

82,0

12.    

18.00059.06.03F/MS

Simpozion ŞtiinţificInternaţional „Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice”, dedicat jubileului de 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova.

Dr. Gangan Svetlana

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

 

30,0

 

 

7,5

 

 

78,0

*Notă: Titlul proiectului a fost racordat propunerii.