• ro
  • en

REZULTATELE EXPERTIZEI - Propunerile din cadrul concursului proiectelor pentru ”Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2018

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului proiectelor pentru ”Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2018 au fost recepționate 8 propuneri de proiecte, care au fost supuse evaluării obținând calificativele după cum urmează:

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

Suma proiectului (mii lei)

 

Rezultatele evaluării propunerilor de proiecte

 

Buget

Cofinanțare

Direcția strategică 1. Cod 16.02 şi50.07: Materiale, tehnologii și produse inovative

1.   

18.00059.50.04A/M

Procesarea limbajului natural: morfologie flexionară şiderivaţională.

Dr. hab.  Cojocaru Svetlana

Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM

 

20,0

 

4,0

 

89,9

Direcţia strategică3. Cod 16.04 şi 80.07: Sănătate şi Biomedicină

2.   

18.00059.80.01A/M

Bazele științificeşi practice ale sanocreatologiei. Volumul 2. Sănătatea psihică. Psihosanocreatologia

Dr. hab. Furdui Teodor

Institutul de Fiziologie şiSanocreatologie al AŞM

 

25,0

 

0,0

 

91,0

3.   

18.00059.80.06A/M

Imunodeficiențe primare la copii

Dr. hab. Sciuca Svetlana

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţeanu”

 

25,0

 

5,0

 

85,0

 

Direcţia strategică 5. Cod 16.06 şi 08.07: Patrimoniul național și dezvoltarea societății

4.   

18.00059.08.07A/M

Prognozarea urbanistică a dezvoltării mun. Chişinău

Dr. Lupaşcu Valeriu

Universitatea AŞM

 

25,0

 

0,0

 

93,9

5.   

18.00059.08.02A/M

Compoziţii tematice în sculptura moldovenească (anii 1940-2010)

Dr. Marian Ana

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 

25,0

 

36,0

 

93,0

6.   

18.00059.06.03F/

M

Arhitecţi din Basarabia în secolul al XIX-lea.

Dr. CeastinaAlla

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 

24,99

 

0,0

 

 

87,0

7.   

18.00059.06.05F/M

Obiecte sensibile, reprezentări polemice şirelațiiintergrupuri. Conceptualizări teoretice şi metodologice

Dr. Cojocaru Natalia

Universitatea de Stat din Moldova

 

25,0

 

5,0

 

84,0

8.   

18.00059.06.08F/M

Perfecționarea metodelor şi evaluare a impactului de reglementare a activității antreprenoriale

Dr. hab. Gorobievschi Svetlana

Universitatea Tehnica a Moldovei

 

25,0

 

5,0

 

53,5