• ro
  • en

REZULTATELE EXPERTIZEI - Propunerile din cadrul concursului proiectelor pentru "Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat" pentru anii 2018-2019

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului proiectelor pentru "Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat" pentru anii 2018-2019 au fost recepționate 34 propuneri de proiecte considerate eligibile, care au fost supuse evaluării obținând calificativele după cum urmează:

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizaţia executor

Suma TOTALĂ a proiectului

(mii lei)

Suma proiectului (mii lei)  2018

 

Rezultatele evaluării propunerilor de proiecte

Buget

Cofinanţare

Buget 2018

Cofinanţare 2018

                                                      Direcţia strategică 1. Cod 16.02 şi50.07: Materiale, tehnologii și produse inovative

1.          

18.80012.50.33A

Diagnoza biomoleculelor folosind interacțiunea Raman a luminii

Dr. Țurcan Marina

Institutul de Fizică Aplicată

 

180,0

 

-

 

90,0

 

-

 

88,6

2. 

18.80012.50.19A

Studiul formațiunilor sedimentare de vârstă Neogenă de pe Platforma Moldovenească

Dr. Nicoară Igor

Institutul de Geologie și Seismologie al AȘM

 

200,0

 

-

 

100,0

 

-

 

88,0

3. 

18.80012.02.22F

Designul și asamblarea moleculară a compușilor coordinativi mono-și polinucleari ai elementelor d cu liganzipolidentați

Dr. Palamarciuc Oleg

Universitatea de Stat din Moldova

 

200,0

 

40,0

 

100,0

 

20,0

 

87,5

4. 

18.80012.50.21A

Evaluarea structurii hidrobiocenozelor și calității apelor râurilor Răut și Bâc

Dr. Tumanova Daria

Institutul de Zoologie al AȘM

 

198,3

 

-

 

99,2

 

-

 

84,9

5. 

18.80012.02.10F

Tehnologia de creștere a monocristalelor supraconductoare pe baza calcogenizelor de fier de tip Fe1+yTe1-xSex și RbFe2Se2-xSx

Dr. Roman Marianna

Institutul de Fizică Aplicată

 

200,0

 

-

 

100,0

 

-

 

84,0

6. 

18.80012.02.06F

Modificarea structurală și funcțională a agrosistemelor din Republica Moldova

Dr. Sîrbu Rodica

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

190,0

 

38,0

 

100,0

 

20,0

 

83,1

7. 

18.80012.50.13A

Optimizarea proprietăților fotonice și electronice în suprafețele planare pe bază de siliciu pentru aplicații în nano-și microelectronică

Dr. Cocemasov Alexandr

Universitatea de Stat din Moldova

 

200,0

 

40,0

 

100,0

 

20,0

 

83,1

8. 

18.80012.50.08A

Elaborarea unui instrument Web de interpretare a textelor

Dr. Petic Mircea

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

 

200,0

 

50,6

 

100,0

 

25,3

 

81,7

9. 

18.80012.02.03F

Noi materiale magnetice moleculare ce conțin radicali organici de tip nitronilnitroxid și metale de tranziție 3d și/sau 4f sinteză, studiul cristalografic, magnetic și optic

Dr. Calancea Sergiu

Universitatea de Stat din Moldova

 

200,0

 

20,0

 

100,0

 

10,0

 

80,9

10.      

18.80012.50.24A

Metode și algoritmi de autoacordare a regulatoarelor la procese industriale

Dr. Cojuhari Irina

Universitatea Tehnică din Moldova

 

200,0

 

40,0

 

100,0

 

20,0

 

80,1

11.      

18.80012.02.05F

Sisteme adaptive de modelare decizională dinamică

Dr. Beldiga Maria

Universitatea de Stat din Moldova

 

200,0

 

20,0

 

100,0

 

10,0

 

68,5

                                                                 Direcţia strategică 3. Cod 16.04 şi 80.07: Sănătate şi Biomedicină

12.             

18.80012.80.09A

Rolul trombofiliei ereditare la femei cu complicații obstetricale în anamneză

Dr. Șalaru Virginia

USMF Nicolae Testimitanu

 

200,0

 

40,0

 

100,0

 

20,0

 

84,0

13.             

18.80012.80.14A

Restabilirea defectelor osoase cu grefe tridimensionale acelulare

Dr. Mostovei Andrei

USMF Nicolae Testimitanu

 

200,0

 

40,0

 

100,0

 

20,0

 

           83,44

14.             

18.80012.04.04F

Profilul focusării isoelectrice a Transferinei în dereglările congenitare ale proceselor de glucozare la pacienți din Moldova

Dr. Samohvalova Elena

IMSP Institutul Mamei și Copilului

 

200,0

 

40,0

 

100,0

 

20,0

 

83,43

15.             

18.80012.80.15A

Identificarea taxonomică, detectarea moleculară și supravegherea unor noi boli, transmise la om și animale de insectele hematofage din fauna Republicii Moldova

Dr. Șuleșco Tatiana

Institutul de Zoologie al AȘM

 

200,0

 

-

 

100,0

 

-

 

83,1

16.             

18.80012.80.28A

Estimarea morbidității populației  prin infarct miocardic în relație cu calitatea apei potabile

Dr. Cebanu Mariana

USMF Nicolae Testimitanu

 

200,0

 

20,0

 

100,0

 

10,0

 

82,74

17.             

18.80012.80.27A

Evaluarea impactului social și economic produs de hepatitele virale B și C în Republica Moldova

Dr. Sajen Octavian

Centrul Național de Sănătate Publică

 

180,0

 

36,0

 

90,0

 

18,0

 

82,5

18.             

18.80012.80.26A

Medicina regenerativă în managementul arsurilor termice la copii

Dr. Prisăcaru Olesea

USMF Nicolae Testimitanu

 

200,0

 

40,0

 

100,0

 

20,0

 

82,25

19.             

18.80012.80.29A

Studiul factorilor de risc ți particularităților stării de sănătate a elevilor din școlile sportive

Dr. Rubanovici Vladislav

USMF Nicolae Testimitanu

 

100,0

 

20,0

 

50,0

 

10,0

 

neeligibil

                                                                         Direcţia strategică 4. Cod 16.05 şi51.07: Biotehnologie

20.

18.80012.51.30A

Stabilirea criteriilor de transabilitate a vinurilor obținute din soiuri de struguri autohtone

Dr. Crudu Sorina

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

200,0

 

40,0

 

100,0

 

20,0

 

89,0

21.

18.80012.51.02A

Aprecierea tehnologică a diferitor metode de corectare a gradului alcoolic în vinurile seci

Dr. Vasiucovici Svetlana

IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

200,0

-

100,0

-

 

88,0

22.

18.80012.51.16A

Validarea testelor microbiologice și biochimice penru studii de nanotoxicologie

Dr. Efremova Nadejda

Institutul de Microbiolgie și Biotehnologie

200,0

-

100,0

-

 

86,9

23.

18.80012.05.20F

Biodiversitatea fungilor – agenți cauzali ai maladiilor la tomate și grâu comun în condițiile Republicii Moldova

Dr. Grigorcea Sofia

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor

 

200,0

 

-

 

100,0

 

-

 

86,0

24.

18.80012.51.11A

Cercetarea influenței substraturilor organice asupra productivității culturii de tomate

Dr. Ciolacu Tatiana

Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului Nicolae Dimo

 

200,0

 

60,0

 

100,0

 

30,0

 

79,53

 

Direcţia strategică 5. Cod 16.06 şi08.07: Patrimoniul național și dezvoltarea societății

25.   

18.80012.08.07A

Susținerea factorilor determinanți ai transferului inovațional în educație

Dr. Cotos Ludmila

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

 

200,0

 

66,0

 

100,0

 

33,0

 

83,0

26.   

18.80012.06.23F

Terminologia vestimentară din Moldova – tradiție și inovație

Dr. Procop Natalia

Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM

 

190,0

 

-

 

90,0

 

-

 

82,0

27.   

18.80012.08.31A

Socializarea adolescenților prin practicarea formelor turismului activ

Dr. Onoi Mihail

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

 

200,0

 

50,0

 

100,0

 

25,0

 

82,0

28.   

18.80012.06.34F

Dezvoltarea oftalmologiei în RSSM Moldovenească - aspecte istorice şimedico-sociale (1945-1990)

Dr. Coreçhi Ianoș

Biblioteca Științifică (Institut) A. Lupan al AȘM

 

200,0

 

-

 

100,0

 

-

 

82,0

29.   

18.80012.06.35F

Istoria cercetărilor arheologice în mediul academic și universitar din RSSM (1946-1990)

Dr. Duminică Ivan

Biblioteca Științifică (Institut) A. Lupan al AȘM

 

200,0

 

-

 

100,0

 

-

 

82,0

30.   

18.80012.08.32A

Competențele profesionale ale tinerilor angajați pe piața muncii și așteptările  angajaților

Dr. Chistruga-Sînchevici Inga

Institutul Național de Cercetări Economice

 

200,0

 

-

 

100,0

 

-

 

78,0

31.   

18.80012.06.12F

Edificarea calității vieții prin cercetarea resurselor de mediu, formarea competențelor vaaleologice și valorificarea standardelor comunitare în contextul implementării Acordului de Asociere

Dr. Diacon Maria

Universitatea de Stat din Tiraspol

 

180,0

 

146,0

 

90,0

 

73,0

 

76,0

32.   

18.80012.08.25A

Disparități socio-economice în dezvoltarea urbană a Republicii Moldova în contextul planificării regionale actuale și de perspectivă

Dr. Cujbă Vadim

Universitatea de Stat Tiraspol

 

190,0

 

38,0

 

100,0

 

20,0

 

72,0

33.   

18.80012.08.01A

Radiografia sectorului de întreprinderi prin prisma genurilor de activitate economică și regiunilor în vederea identificării potențialelor aglomerări de tip cluster

Dr. Novac Alexandra

Institutul Național de Cercetări Economice al ASM

 

200,0

 

-

 

100,0

 

-

 

56,0

34.   

18.80012.06.17F

Cercetarea strategiei dezvoltării competențelor inovaționale a tinerilor specialiști în contextul mobilității academice

Dr. Suslenco Alina

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

 

200,0

 

58,6

 

100,0

 

29,3

 

52,0

35.   

18.80012.06.18F

Evaluarea eficienței controlului ecologic de stat din Republica Moldova

Dr. Dobrojan Sergiu

Universitatea de Stat din Moldova

 

200,0

 

20,0

 

100,0

 

10,0

 

49,0