• ro
  • en

Rezultatele expertizei

Nr. d/o

Nr. de înregistrare

 

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizaţia executor

 

Suma proiectului (mii lei)

 

 

Rezultatele expertizei

 

Buget

2018-2021

Cofinanţare

2018-2021

Direcţia strategică 1. Cod 16.02 şi 50.07: Materiale, tehnologii și produse inovative

1.  

17.50.07.11A/CP

Dezvoltarea e-Infrastructurii de date din sfera cercetării, dezvoltării şi inovării din R.M.

Dr.hab. Cojocaru Svetlana

Institutul de Matematică şi Informatică AŞM

 

3900,0

 

900,0

 

88,27

2.       

17.50.07.06A/CP

Tehnologii Inovative în valorificarea deşeurilor agricole şi obţinerea produselor competitive în acord cu politicile UE referitoare la asigurarea calității şi siguranței agroalimentare 

Dr.hab. Volconovici Liviu

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

20000,0

 

4000,0

 

79,7

Direcţia strategică3. Cod 16.04 şi 80.07: Sănătate şi Biomedicină

3.   

17.80.07.05A/CP

Medicamente noi autohtone în optimizarea tratamentului respectiv

Dr.hab. Ghicavîi Victor

USMF,,Nicolae Testemiţanu,,

 

2400,0

 

0,0

 

94,2

4.   

17.80.07.08A/CP

Medicina de precizie în prevenirea, diagnosticul şi tratamentul  patologiilor

Dr. Stratan Valentina

Institutul Oncologic

 

3000,0

 

400,0

 

92,3

5.   

17.80.07.09A/CP

Promovarea sănătăţii şi educaţia sănătății în rândul copiilor, adolescenților şi tinerilor

Dr.hab. Opopol Nicolae

USMF,,Nicolae Testemiţanu,,

 

6000,0

 

400,0

 

78,0

Direcţia strategică 4. Cod 16.05 şi 51.07: Biotehnologie

6.   

17.51.07.01A/ CP

Securitatea și siguranța alimentara în perioada de tranziție demografica

Dr.hab. Sturza Rodica

Universitatea Tehnică din Moldova

 

5000,0

 

1000,0

 

86,3

7.   

17.51.07.12A/CP

Biomasa de Streptomycete ca alternativă a antibioticilor în bacteriozele aviare

D. hab. Starciuc Nicolae

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

6352,0

848,0

 

77,5

8.   

17.51.07.04A/CP

Culturile succesive - cheltueli sau beneficii în cadrul sistemului conservativ de agricultură

Dr. Dubiţ Daniela

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

500,0

 

50,0

 

76,2

Direcţia strategică 5. Cod 16.06 şi 08.07: Patrimoniul național și dezvoltarea societății

 

9.   

17.16.06.02F/CP

Valorificarea potențialului culturii tradiționale în dezvoltarea Republicii Moldova

Dr.hab. Ghilaş Victor

Institutul Patrimoniului Cultural AŞM

 

4600,0

 

0,0

 

 

91,0

10.     

17.08.07.10A/CP

Îmbunătăţirea performanţelor la export şi atragerea investiţiilor străine directe ca surse de creştere a competitivităţii economiei naţionale din perspectiva integrării europene a R.M.

Acad. Belostecinic Grigore

Academia de Studii Economice din Moldova

 

4000,0

 

1000,0

 

86,0

11.     

17.08.08.07A/CP

Relevanţa culturii şi artei în sistemul de  educaţie al Republicii Moldova:  concept, principii, aplicare.

Dr.hab. Gagim Ion

Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi

 

1550,0

 

350,0

 

80,0